Tréningy

Pondelok 18:30
Streda 18:30

Podporili nás:
_557412
banner na stranku 1
Počítadlo náštev
počítadlo.abz.cz

postheadericon Vitajte na našej stránke

Športový klub stolného tenisu Sedmerovec, ďalej len ŠKST Sedmerovec, vznikol v apríli roku 2011. ŠKST je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. ŠKST bol založený aj z dôvodu potreby rozšírenia športu priamo v Sedmerovci a okolí, dôležitosti pohybovej aktivity hráčov nášho klubu ako aj ľudí vo všeobecnosti. Taktiež je v tejto dobe potrebné rozvíjať šport u detí pretože pohybu u mládeži je čoraz menej.

Cieľom ŠKST je vybudovať v Sedmerovci klub postavený na silnej a veľkej hráčskej základni s dostatkom mladých, talentovaných a perspektívnych hráčov. Počet mužstiev plánujeme rozširovať podľa počtu členov a možností.

 

 

Ak máte záujem stať sa členom klubu stiahnite si prihlášku:

PRIHLÁŠKA do ŠKST SEDMEROVEC